top of page

CO TO JE INTERIM MANAGEMENT

Dočasné nasazení externího manažera do vedení za účelem provedení výrazných změn v chodu společnosti. To má za úkol přinést do podniku nový pohled na procesy a provozní záležitosti, zvýšit efektivitu a obnovit dynamiku růstu.

Díky svým mnohaletým zkušenostem z top managementu v různých odvětvích můžu přinést inovativní změny jako interim CEO (Chief Executive Office), COO (Chief Operations Officer) nebo CTO (Chief Technical/Technology Officer).

Jak to funguje

01

KONZULTACE A ANALÝZA

Důkladně zanalyzuji situaci ve vaší společnosti i na trhu a odhalím slabá místa.

02

NÁVRH ŘEŠENÍ A IMPLEMENTACE

Představím vám možné řešení i způsob, jak jej uvést do praxe. Následně si vše odsouhlasíme.

03

ŘÍZENÍ ZMĚN V PRAXI

Vše budu určitou dobu řídit přímo ve vaší společnosti jako váš člověk.

Pojďme inovovat i vaši společnost ještě dnes

bottom of page