top of page

NABÍDKA PORADENSKÝCH SLUŽEB

TVORBA A IMPLEMENTACE BUSINESS MODELŮ

TVORBA A IMPLEMENTACE BUSINESS MODELŮ

Tempo změn v globální ekonomice se neustále zrychluje. Firmy a celá odvětví procházejí digitální transformací. Nové technologické trendy a požadavky zákazníků je potřeba včas a správně zohlednit v tradičních business modelech. Firmy je musí inovovat nebo kompletně změnit.

 • Prodej produktů ve formě služeb​

 • Business modely tzv. sdílené ekonomiky

 • Modely založené na předplatném služeb

 • Modely postavené na monetizaci dat apod.

DIGITALIZACE FIREM

Digitalizace hýbe dnešním světem a světové firmy se předhánějí v technologických inovacích. Mobilní zařízení a aplikace, cloud, velká data, sociální sítě jsou fenomény dnešní doby, které žádná úspěšná firma nemůže přehlížet. Klíčem k úspěchu musí být jasná vize a strategie, jak digitalizaci využít pro svůj růst

 • Analýza a benchmarking stavu digitalizace

 • Tvorba digitalizační strategie

 • Výběr vhodných technologií, IT platforem, nástrojů

 • Digitalizace a automatizace procesů apod.

DIGITALIZAC FIREM

OPTIMALIZACE FIREMNÍCH NÁKLADŮ

Snižování nákladů je často reakcí firem na vnější situaci na trhu. Rychlá opatření většinou přináší okamžité výsledky na straně úspor. Při optimalizaci nákladů je ale potřeba postupovat obezřetně a umět správně zvážit dopady opatření na současný i budoucí stav firmy.

 • Analýza struktury nákladů

 • Optimalizace fixních a variabilních nákladů

 • Rozpočtování a controlling

 • Outsourcing zdrojů

OPTIMALIZACE FIREMNÍCH NÁKLADŮ

ŘÍZENÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ
PODNIKOVÉ PORADENSTVÍ

Správné nastavení procesů je základní podmínkou pro zvyšování efektivity firmy a také schopnosti trvale se zlepšovat. Procesní řízení ve firmě definuje systém a nástroje, jak řídit jednotlivé činnosti, aby byly efektivní a přinášely užitek pro zákazníky, majitele i zaměstnance.

 • Tvorba procesního a organizačního modelu

 • Eliminace duplicitních a nehodnototvorných činností, identifikace úzkých hrdel procesů

 • Definice a měření ukazatelů výkonnosti

 • Systémy trvalého zlepšování procesů

ŘÍZENÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ

KOLIK TO MŮŽE STÁT

Níže uvedené jednotkové ceny pro podnikové poradenství a interim management jsou maximální. Výslednou cenu každé zakázky stanovuji projektově a její výše se odvíjí od délky, intenzity a náročnosti spolupráce, kterou si stanovíme po úvodní konzultaci. Tuto vstupní online konzultaci v délce 60 minut máte zdarma.

Jsem plátcem DPH.

Konzultační den: 8 800 Kč bez DPH

Včetně dopravy

Konzultační hodina: 1 200 Kč bez DPH

Doprava: 12 Kč/km bez DPH

Pojďme inovovat i vaši společnost ještě dnes

bottom of page